081-618-0749 woodcabinets@gmail.com

WOOD CABINET

GPS Location
13°35’28.34″N 100°31’17.13″E

เส้นทางที่ 1
ถ้าเข้าจากปากซอยถนนประชาอุทิศ ขับรถตรงไปผ่าน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมด จะพบสามแยกเลี้ยวซ้ายไปทุ่งครุ ผ่านจัสโก้ – Top ผ่านวัดทุ่งครุ ผ่านสำนักงานเขตทุ่งครุ ตรงไปข้ามสะพานคลองรางจากตรงไปอีก 1.4 กิโลเมตร ตรงข้ามเซเว่นระยะทางจากปากซอยประชาอุทิศ ถึง วู๊ด คาบิเนต = 10.2 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2
จากถนนสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าผ่านสามแยกพระประแดง ผ่าน Big-C ถ้าเข้าซอยสุขสวัสดิ์ 70 ไปกลับรถที่ตลาดครุใน หรือ เข้าซอยสุขสวัสดิ์ 78 ทะลุถนนประชาอุทิศ เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 400 เมตรระยะทางจากลงสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ถึง วู๊ด คาบิเนต ประมาณ 10.6 กิโลเมตร

สอบถามเส้นทางโทร : 081-618-0749

WOODCABINET

ที่อยู่ติดต่อ
4/2 หมู่10 ถ.ประชาอุทิศ – คู่สร้าง
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

Hotline : 081-618-0749
Fax:       02-4641393
Email :   woodcabinets@gmail.com
Line Id :   woodcabinets

7 + 3 =